boo

  Služby

komunita
KOMUNITNÍ TERÉNNÍ TÝM / CDZ ESET

Služba podporuje lidi se závažným duševním onemocněním především terénní formou v jejich domácím prostředí. Sociální pracovníci a psychiatrické sestry týmu poskytují klientům podporu ve všech oblastech života.

prace
PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Služba poskytuje podporu při volbě, hledání a udržení zaměstnání na trhu práce i možnost pracovního tréninku. Cílem je rozvinout pracovní a sociální dovednosti a získat nové zkušenosti se zaměstnáním.

bydleni
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Služba nabízí lidem se závažným duševním onemocněním prostor pro nácvik dovedností spojených se samostatným bydlením a směřuje tak k dosažením větší samostatnosti a nezávislosti v oblasti bydlení.

volny
CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT

Služba pomáhá získat dovednosti potřebné k navazování sociálních kontaktů i v nácviku některých praktických denních činností. Nabízí prostor pro navazování mezilidských vztahů a realizaci vlastních nápadů.


Cílem on-line poradny je anonymní odborné poskytování informací v oblasti péče o duševní zdraví. V případě psychických obtíží Vám odborník přímo poskytne radu a je-li to třeba, doporučí další odbornou péči. Pro položení dotazu je třeba vyplnit pouze Váš e-mailový kontakt, text dotazu a zprávu odeslat.

Více...


  O nás

Organizace ESET – HELP byla založena v roce 1995. Poskytuje péči o duševní zdraví a snaží se přispívat k jejímu rozvoji. Jednotlivé služby navazují na zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o rehabilitaci a psychosociální poradenství. Sociální služby ESET – HELP jsou registrovány podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Lidem, kteří se na nás obrátili, pomáháme znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu, obnovit či rozšířit vlastní možnosti a dovednosti a tím překonat jejich nepříznivý stav. Cílem je dosáhnout plnohodnotného a spokojeného života. Služby orientujeme co nejblíže k člověku a jeho přirozenému prostředí. Jsme si vědomi důležité a stále rostoucí úlohy komunity pro život jednotlivce i společnosti.

Iniciátory vzniku sdružení byli pracovníci zdravotnického zařízení Kliniky ESET, kteří postrádali při zdravotní péči o dlouhodobě duševně nemocné ty služby, které se zabývají rehabilitací, resocializací a reintegrací těchto lidí do běžného života.

Více...

Organizace dlouhodobě spolupracuje s dobrovolníky, od roku 2014 v rámci akreditovaného projektu „Dobrovolnictví v Centru denních aktivit ESET-HELP“. Dobrovolníci se zapojují spolu se sociálními pracovníky do skupinových programů (výtvarné či hudební aktivity, vaření, zahradnické práce, apod.) nebo působí jako lektoři vzdělávacích a volnočasových kurzů (jazykové a počítačové kurzy, kurz zdravého životního stylu, apod.). Dobrovolníci mají zajištěnou podporu koordinátorky, která je s nimi v pravidelném kontaktu. Aktivity vedené dobrovolníky rozšiřují a obohacují program Centra denních aktivit a napomáhají k udržení stabilizovaného psychického stavu klientů a k jejich lepšímu zapojení do společnosti.

Kontakt: Mgr. Anna Gabrielová, tel.: 733 120 332, centrum@esethelp.cz

Studentům sociální práce SŠ, VOŠ a VŠ a lidem z řad odborníků v oblasti sociální práce nabízíme možnost jednorázové exkurze, nebo dlouhodobější stáže. Konkrétní programové možnosti a ceník stáží a exkurzí Vám zašleme na vyžádání. Aktuálně přijímáme dlouhodobé stážisty pouze do služby Centrum denních aktivit.

Kontakt: Mgr. Anna Gabrielová , tel.: 733 120 332, centrum@esethelp.cz


  Projekty

Norské

colo

Vzdělávací modul zaměřený na psychopatologii a léčbu v prostředí komunitní péče
Vzdělávání odborníků z nelékařského prostředíVíce...

EU

lmc

CENTRUM KOMUNITNÍHO TERÉNNÍHO TÝMU ESET - HELP, Z. S., PRAHA 22 - UHŘÍNĚVES

Hlavní cíl projektu: Zefektivnění činnosti sociální služby.

Projekt Centrum Komunitního terénního týmu řeší dlouhodobě problematiku lidí se závažným duševním onemocněním. Jedná se zpravidla o osoby, které si z důvodu opakovaných hospitalizací v psychiatrických nemocnicích dostávají do situace, kdy jsou narušeny jejich vazby s přirozeným okolím a opětovné začlenění do společnosti je tak velmi náročné. Koupí a modernizací prostor v Praze Uhříněvsi dosáhneme vyšší efektivity poskytované sociální služby.

logoeu   logo1

PODPORA VZNIKU CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

Projekt PODPORA VZNIKU CENTER DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ je spolufinancován Evropskou unií

colo

Posílení finanční a organizační stability ESET-HELP, o. s., poskytovatele sociálních služeb pro duševně nemocné v Praze

  • Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/36331
  • Realizační období: 1. 7. 2013 – 31. 12. 2014

Hlavními cíli projektu bylo provedení analýzy systému řízení a komunikace v organizaci, posouzení efektivnosti personálního rozložení, fundraisingových a PR aktivit a zavedení navržených změn do praxe.

Mezi aktivity vedoucí k tomuto cíli patřilo provedení analýzy pro úpravu řízení a vnitřní komunikace, expertní posouzení finanční situace, posouzení PR organizace a posouzení efektivnosti provozů tréninkové kavárny a Galerie Vážka (tréninkový obchod).
Více...


  Kontakty

Pracovníci služeb v přímé péči

Komunitní terénní tým / CDZ Eset

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
Bc. Libor Hejl, DiS.vedoucí sociální pracovníkNám. Smiřických 12, Praha 22734 596 536asertivni.tym@esethelp.cz
Michal Bártavedoucí pracovník v sociálních službáchÚvalská 3411/47, Praha 10603 152 240cmkt@esethelp.cz
Bezányiová Štěpánka, DiS.sociální pracovniceÚvalská 3411/47, Praha 10733 120 331ktt5@esethelp.cz
Černá Aneta, DiS.sociální pracovniceÚvalská 3411/47, Praha 10737 848 224cmcdz4@esethelp.cz
Enčev Martina, DiS.sociální pracovniceÚvalská 3411/47, Praha 10737 156 321ktt2@esethelp.cz
Bc. Michaela Polákovásociální pracovniceÚvalská 3411/47, Praha 10730 173 000cmcdz2@esethelp.cz
David Košťálekpeer konzultantÚvalská 3411/47, Praha 10731 808 822peer@esethelp.cz
Mgr. Jana Staňkovásociální pracovniceÚvalská 3411/47, Praha 10703 645 933cmcdz@esethelp.cz
Šafránek Patrik, DiS.sociální pracovníkÚvalská 3411/47, Praha 10737 755 620cmcdz3@esethelp.cz
Monika Ramplová, DiS.sociální pracovníkNám. Smiřických 12, Praha 22735 145 170ktt3@esethelp.cz
Markéta Ptáčková, DiS.sociální pracovníkNám. Smiřických 12, Praha 22739630201ktt1@esethelp.cz
PhDr. Helena Talandová, DiS.vedoucí psychiatrická sestraÚvalská 3411/47, Praha 10773 261 010sestrateren-ast@klinikaeset.cz
Mgr. Martina Kusákovápsychiatrická sestraÚvalská 3411/47, Praha 10773 254 556sestrateren-dd@klinikaeset.cz
Koksteinová Nicol MgA.psychiatrická sestraÚvalská 3411/47, Praha 10606 341 197sestracdz-ter2@klinikaeset.cz
Sekáčová Pavla, DiS.psychiatrická sestraÚvalská 3411/47, Praha 10725 786 476sestrateren-ktt@klinikaeset.cz
Marta Hořejšovápsychiatrická sestraÚvalská 3411/47, Praha 10739 660 940sestracdz-dd@klinikaeset.cz
Renata Antonie Fridrichovápsychiatrická sestraÚvalská 3411/47, Praha 10775 151 610sestracdz-ter@klinikaeset.cz
Krausová Tereza, DiS.psychiatrická sestraÚvalská 3411/47, Praha 10602 546 547sestracdz-ter3@klinikaeset.cz
Anna Dovrtělová, DiS.všeobecná sestraÚvalská 3411/47, Praha 10224 316 135eset.prijem@klinikaeset.cz
Bc. Vendula Šímovávšeobecná sestra ATBrigádníků 556/353, Praha 10777 186 767sestra-at@klinikaeset.cz
MUDr. Ondřej PěčpsychiatrÚvalská 3411/47, Praha 10220 910 953eset.pec@volny.cz
MUDr. Jan BrůhapsychiatrÚvalská 3411/47, Praha 10220 910 951psychiatr-pri@klinikaeset.cz
MUDR. Adéla Filarskápsychiatrička Úvalská 3411/47, Praha 10220 910 959psychiatr-pr@klinikaeset.cz
MUDr. Lucie Jurkovskápsychiatrička ATBrigádníků 556/353, Praha 10272 919 673psychiatr-at@klinikaeset.cz
MUDr. Jakub ValentapsychiatrÚvalská 3411/47, Praha 10220 910 933psychiatr-ktt@klinikaeset.cz
Mgr. Filip MúdrikpsychologÚvalská 3411/47, Praha 10220 910 957psycholog-ind@klinikaeset.cz
 Mgr. Alica Gažovápsycholožka Úvalská 3411/47, Praha 10220 910 952psycholog-neu@klinikaeset.cz
Mgr. Teplá Danielaspecialista CDZÚvalská 3411/47, Praha 10220 910 950specialista-cdz@klinikaeset.cz
Mgr. Kateřina Neubauerovápsychiatrická sestraÚvalská 3411/47, Praha 10725 168 107sestracdz-ter4@klinikaeset.cz
Škrobová Anna, DiS.sociální pracovníkNám. Smiřických 12, Praha 22736 295 636ktt4@esethelp.cz
     

Centrum denních aktivit

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
Mgr. Anna Gabrielovávedoucí sociální pracovniceHekrova 805/25, Praha 11733 120 332centrum@esethelp.cz
Bc. Hana Gregušovásociální pracovniceHekrova 805/25, Praha 11731 652 636centrum2@esethelp.cz

Podpora zaměstnávání

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
Bc. Radka Havlíkovávedoucí sociální pracovniceHekrova 805/25, Praha 11731 444 134podpor.zam@esethelp.cz
Eva Richterová, DiS.sociální pracovniceHekrova 805/25, Praha 11734 859 982kavarna@esethelp.cz
Bc. Denisa Goranová, DiSsociální pracovniceHekrova 805/25, Praha 11731 444 133kavarna2@esethelp.cz
Bc. Hana Gregušovásociální pracovniceHekrova 805/25, Praha 11731 652 636centrum2@esethelp.cz

Chráněné bydlení

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
Bc. Jan Brabenecvedoucí sociální pracovníkHekrova 805/25, Praha 11739 994 980chranenebydleni@esethelp.cz
MUDr. Ondřej PěčpsychiatrÚvalská 3411/47, Praha 10272 940 879-80eset.pec@volny.cz
Renata Antonie Fridrichovápsychiatrická sestraÚvalská 3411/47, Praha 10220 910 937sestracdz-ter@klinikaeset.cz

Anonymní internetová poradna

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
MUDr. Šárka Kolacíová   poradna@esethelp.cz

Vedoucí a administrativní pracovníci

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
MUDr. Ondřej Pěč, PhD.předseda představenstvaÚvalská 3411/47, Praha 10272 940 879-80eset.pec@volny.cz
MUDr. Milena Herčíkováčlen představenstva  mhercikova@seznam.cz
Mgr. Vendula Kubínčlen představenstva  vendula.kubin@gmail.com
Ing. Martin Darmovzalfinanční a projektový manažerHekrova 805/25, Praha 11603 429 342finance2@esethelp.cz
Bc. Jan Brabeneckoordinátor sociálních služebHekrova 805/25, Praha 11739 994 980ved.rehab@esethelp.cz
Jitka Plachkáadministrativní pracovniceHekrova 805/25, Praha 11774 186 262office@esethelp.cz
Renata Konopáskovápracovnice pro hospodářskou správuÚvalská 3411/47, Praha 10242 485 855klinikaeset@volny.cz
Jana Škareckámzdová účetníÚvalská 3411/47, Praha 10242 485 850eset.kancelar@volny.cz
-

  Partneři

Podporují nás finančně

logo1   logo1    

logo1     logo1     logo1     praha 10    

logo1     logo1     cez     lmc

Spolupracující organizace

greendoors    fokus    bona

baobab    green doors    bohnice

aks    cmhcd