komunita

CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT


  Poslání služby

Centrum denních aktivit je místem pro setkávání lidí, nabízí prostor pro posilování sociálních dovedností a samostatnosti, zejména v oblasti organizace volného času, denní struktury a možnost rozšířit své sociální vazby.

  Komu je služba určena

Službu poskytujeme lidem od 18 do 64 let se závažným duševním onemocněním, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný. Služba je určena lidem trvale či dlouhodobě žijícím v Praze (primárně v MČ Praha 4, 10, 11, 12, 15 a 22), kteří mají zájem získat nové či posílit stávající dovednosti a samostatnost v oblasti denní struktury a nakládání s časem, nebo některé běžné každodenní dovednosti.

  Jak pracujeme a s čím Vám můžeme pomoci

  • Služba pomáhá obnovit sociální síť kontaktů a navázat nová přátelství (např. po hospitalizaci, nebo po období sociální izolace způsobené duševním onemocněním).
  • Naleznete bezpečný prostor, kde můžete aktivně trávit a plánovat Váš volný čas.
  • Přímý nácvik sociálních a pracovních dovedností (např. společné vaření, techniky zlepšující pozornost, soustředění a manuální zručnost), výtvarné a rukodělné činnosti, pohybové a sportovní aktivity, hudební programy, kulturní aktivity (výlety, společné návštěvy výstav a muzeí), vzdělávací aktivity (PC kurz, kurz AJ), svépomocné aktivity (podíl klientů na vytváření programu v klubu, modelářský kurz, klientské hnutí).
  • Skupinové aktivity probíhají každý všední den od 10 do 15 hodin.

  Možnosti kontaktování a prvního setkání

  • První kontakt.
    Přichází od zájemce, který může kontaktovat pracovníky služby e-mailem, telefonicky nebo osobně. Kontakt může být také zprostředkován třetí osobou (sociální pracovník jiné služby či organizace, lékař, rodinný příslušník). V takovém případě klademe důraz na to, abychom v další fázi mluvili přímo se zájemcem o službu. Druhý kontakt proto probíhá již přímo s ním.
  • První osobní setkání.
    Probíhá formou individuální informační schůzky. Cílem je navázání osobního kontaktu se zájemcem a poskytnutí základních informací o službě a možnostech spolupráce.

  Místo poskytování služby

Hekrova 805/25, 149 00 Praha 11 – Háje
(kancelářské zázemí a konzultační prostor, kontaktní místo pro zájemce o službu)

  Provozní doba

Ambulantní i terénní provozní doba:

pondělí – pátek                   9:00 – 17:00 hCentrum denních aktivit je služba registrovaná podle Zákona č. 108/2006, o sociálních službách.

komunita    Stáhněte si leták služby