komunita

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ


  Poslání služby

Posláním služby je prostřednictvím konkrétní podpory v oblasti práce a začleňování na trh práce umožnit získání sociální stability lidí s duševním onemocněním, která povede ke zvýšení samostatnosti a nezávislosti v jejich životě.

  Komu je služba určena

Službu poskytujeme lidem od 18 do 64 let s duševním onemocněnímz dg. okruhů schizofrenie, afektivních poruch, neurotických poruch a poruch osobnosti, a to ve stabilizovaném stavu. Službu poskytujeme lidem, kteří žijí trvale (případně dlouhodobě) v Praze a kteří spolupracují se svým ambulantním psychiatrem a mají zájem získat nové pracovní zkušenosti a posílit dovednosti potřebné pro výběr, hledání a udržení zaměstnání.

  Jak pracujeme a s čím Vám můžeme pomoci

  • Pomůžeme Vám při hledání pracovního místa na otevřeném trhu práce.
  • Můžete si vyzkoušet práci na místě se stálou podporou sociálního pracovníka (barman, úklidový pracovník v tréninkové kavárně).
  • Můžete si vyzkoušet práci, kde po zaučení pracujete již samostatně (jedná se především o pochůzkové pozice s různou mírou náročnosti, dále místo pomocného administrativního pracovníka, nebo místo úklidového pracovníka zahrady).

  Možnosti kontaktování a prvního setkání

  • První kontakt.
    Přichází od zájemce, který může kontaktovat pracovníky služby e-mailem, telefonicky nebo osobně. Kontakt může být také zprostředkován třetí osobou (sociální pracovník jiné služby či organizace, lékař, rodinný příslušník). V takovém případě klademe důraz na to, abychom v další fázi mluvili přímo se zájemcem o službu. Druhý kontakt proto probíhá již přímo s ním.
  • První osobní setkání.
    Probíhá formou individuální, případně skupinové informační schůzky. Cílem je navázání osobního kontaktu se zájemcem a poskytnutí základních informací o službě a možnostech spolupráce.

  Místo poskytování služby

Hekrova 805/25, 149 00 Praha 11 – Háje
(kancelářské zázemí a konzultační prostor, kontaktní místo pro zájemce o službu)

  Provozní doba

Ambulantní i terénní provozní doba:

pondělí – pátek                   9:00 – 17:00 hPodpora zaměstnávání je služba registrovaná podle Zákona č. 108/2006, o sociálních službách.

prace    Stáhněte si leták služby