komunita

KOMUNITNÍ TERÉNNÍ TÝM / CDZ ESET


  Poslání služby

Multidisciplinární tým specializovaný na podporu lidem se závažným duševním onemocněním především v jejich přirozeném domácím prostředí. Naším posláním je přispívat ke stabilizaci či zlepšení zdravotního stavu klientů, posilovat jejich dovednosti, kompetence a samostatnost při řešení životních situací.
CDZ ESET je multidisciplinární tým složený ze sociálních pracovníků, psychiatrických sester a psychologa, který poskytuje podporu lidem se závažným duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí. Posláním je přispívat ke stabilizaci a zlepšení zdravotního stavu klientů týmu, posilovat jejich kompetence a samostatnost při řešení životních situací i rozvíjet své dovednosti a tím komplexně napomáhat ke zlepšení kvality jejich života.

  Komu je služba určena

Službu poskytujeme lidem od 18 let a starším se závažným duševním onemocněním, primárně schizofrenního okruhu a závažné afektivní poruchy, a to včetně kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti/škodlivého užívání návykových látek. Služba působí v regionu MČ Praha 10 (Strašnice, Malešice, Záběhlice), Praha 11 (Háje) a Praha 15 (Hostivař).

  Podpora vzniku Center Duševního Zdraví

Projekt Podpora vzniku Center Duševního Zdraví je spolufinancován Evropskou unií

logoeu   logo1

  Jak pracujeme a s čím Vám můžeme pomoci

 • V týmu úzce spolupracují psychiatři a psychiatrické sestry Kliniky ESET a sociální pracovníci ESET-HELP.
 • Všichni sociální pracovníci a psychiatrické sestry týmu pracují formou case managementu a podporují klienty ve všech oblastech života.
 • Našim cílem je udržení stabilního psychického stavu klientů/pacientů a k tomu patří podpora užívání potřebných psychofarmak a včasné řešení zhoršení zdravotního stavu.
 • Po dobu spolupráce podporujeme klienty v dosahování větší samostatnosti v každodenním životě, posilujeme schopnosti klientů vedoucí k naplňování životních rolí a zajištění jejich potřeb.
 • Přímá péče je poskytována individuálně, komplexně a často dlouhodobě.
 • Schůzky s klienty probíhají v jejich přirozeném prostředí (domácnost, jiné sociální či zdravotnické zařízení, park, úřad, atd.).
 • Ve snaze pomoci klientům opětovně získat místo v přirozené komunitě se zaměřujeme na aktivní přístup a rozvoj silných stránek.
 • Spolupracujeme s rodinou a okolím klientů. Příbuzní se také mohou podílet na naplnění cílů a v mnoha případech i zprostředkují první kontakt s pracovníky týmu.
 • Spolupracujeme s ambulantním psychiatrem klienta/pacienta.
 • Spolupracujeme i s lidmi, kteří opakovaně vypadávají ze služeb běžně dostupné zdravotní a sociální péče, či podstupují opakované hospitalizace, nebo naopak nemají dosud zkušenosti se službami z oblasti psychiatrie.

  Možnosti kontaktování a prvního setkání

 • První kontakt.
  Na službu se obrátí sám zájemce, nebo první kontakt zprostředkují jeho blízcí, opatrovník, či přátelé, pracovníci jiného sociálního či zdravotnického zařízení (většinou telefonicky, e-mailem).
 • První osobní setkání.
  Zpravidla probíhá za přítomnosti dvou pracovníků týmu a případně třetí osoby, která schůzku zprostředkovala. Schůzka se může uskutečnit v přirozeném prostředí zájemce (v domácnosti, nebo jinde, kde se dotyčný cítí dobře), v prostředí třetí osoby, která klienta zná (ordinace ambulantního psychiatra, lůžkové psychiatrické zařízení, jiná sociální služba, úřad, kancelář opatrovníka,…), nebo v konzultačních prostorách týmu.
  Zájemce je seznámen s možnostmi spolupráce.

  Místa poskytování služby

Úvalská 3411/47, 110 00 Praha 10 – Strašnice
(kanceláře a konzultační prostor, kontaktní místo pro zájemce o službu)
Hekrova 805/25, 149 00 Praha 11 – Háje
(konzultační prostory)

  Provozní doby

Terénní provozní doba:

pondělí – pátek                   9:00 – 17:00 h

Ambulantní provozní doba:

úterý                                  9:00 – 17:00 h
středa                             13:00 – 17:00 h
čtvrtek                               9:00 – 13:00 h

Ambulantně může být služba po předchozí dohodě poskytnuta i mimo uvedenou ambulantní provozní dobu (v rámci terénní provozní doby pondělí - pátek 9:00 – 17:00 h).

Komunitní terénní tým je služba registrovaná podle Zákona č. 108/2006, o sociálních službách a dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (terénní psychiatrické sestry, psychiatři).

bydleni    Stáhněte si leták služby