komunita

KOMUNITNÍ TERÉNNÍ TÝM / CDZ ESET


  Poslání služby

Multidisciplinární tým specializovaný na podporu lidem se závažným duševním onemocněním především v jejich přirozeném domácím prostředí. Naším posláním je přispívat ke stabilizaci či zlepšení zdravotního stavu klientů, posilovat jejich dovednosti, kompetence a samostatnost při řešení životních situací.
CDZ ESET je multidisciplinární tým složený ze sociálních pracovníků, psychiatrických sester a psychologa, který poskytuje podporu lidem se závažným duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí. Posláním je přispívat ke stabilizaci a zlepšení zdravotního stavu klientů týmu, posilovat jejich kompetence a samostatnost při řešení životních situací i rozvíjet své dovednosti a tím komplexně napomáhat ke zlepšení kvality jejich života.

  Komu je služba určena

Službu poskytujeme lidem od 18 let a starším se závažným duševním onemocněním, primárně schizofrenního okruhu a závažné afektivní poruchy, a to včetně kombinace závažného duševního onemocnění a závislosti/škodlivého užívání návykových látek. Služba působí v regionech:
MČ Praha 10 (Strašnice, Malešice, Záběhlice)
MČ Praha 11 (Háje)
MČ Praha 15 (Hostivař)
MČ Praha 21 a Praha 22 (Uhříněves, Petrovice, Pitkovice, Hájek u Uhříněvsi, Horní Měcholupy, Dolní Měcholupy, Kolovraty, Běchovice, Štěrboholy, Dubeč, Újezd nad Lesy, Klánovice, Koloděje, Královice, Nedvězí u Říčan a Benice).

Seznam ulic KTT
Seznam ulic Praha 21 a 22

  Podpora vzniku Center Duševního Zdraví

Projekt Podpora vzniku Center Duševního Zdraví je spolufinancován Evropskou unií

logoeu   logo1

  Jak pracujeme a s čím Vám můžeme pomoci

 • V týmu úzce spolupracují psychiatři a psychiatrické sestry Kliniky ESET a sociální pracovníci ESET-HELP.
 • Všichni sociální pracovníci a psychiatrické sestry týmu pracují formou case managementu a podporují klienty ve všech oblastech života.
 • Našim cílem je udržení stabilního psychického stavu klientů/pacientů a k tomu patří podpora užívání potřebných psychofarmak a včasné řešení zhoršení zdravotního stavu.
 • Po dobu spolupráce podporujeme klienty v dosahování větší samostatnosti v každodenním životě, posilujeme schopnosti klientů vedoucí k naplňování životních rolí a zajištění jejich potřeb.
 • Přímá péče je poskytována individuálně, komplexně a často dlouhodobě.
 • Schůzky s klienty probíhají v jejich přirozeném prostředí (domácnost, jiné sociální či zdravotnické zařízení, park, úřad, atd.).
 • Ve snaze pomoci klientům opětovně získat místo v přirozené komunitě se zaměřujeme na aktivní přístup a rozvoj silných stránek.
 • Spolupracujeme s rodinou a okolím klientů. Příbuzní se také mohou podílet na naplnění cílů a v mnoha případech i zprostředkují první kontakt s pracovníky týmu.
 • Spolupracujeme s ambulantním psychiatrem klienta/pacienta.
 • Spolupracujeme i s lidmi, kteří opakovaně vypadávají ze služeb běžně dostupné zdravotní a sociální péče, či podstupují opakované hospitalizace, nebo naopak nemají dosud zkušenosti se službami z oblasti psychiatrie.

  Možnosti kontaktování a prvního setkání

 • Kontaktní osoby pro zájemce:
  Michal Bárta (vedoucí pracovník CDZ, mobil: 603 152 240, cmkt@esethelp.cz - kontaktní osoba pro CDZ (Strašnice, Malešice, Záběhlice, Háje a Hostivař)
  Bc. Libor Hejl (vedoucí sociální pracovník, mobil: 734 596 536, asertivni.tym@esethelp.cz) - kontaktní osoba pro Prahu 21 a 22
  PhDr. Helena Talandová, DiS. (vedoucí psychiatrická sestra, mobil: 773 261 010, sestrateren-ast@klinikaeset.cz)

 • První osobní setkání.
  Zpravidla probíhá za přítomnosti dvou pracovníků týmu a případně třetí osoby, která schůzku zprostředkovala. Schůzka se může uskutečnit v přirozeném prostředí zájemce (v domácnosti, nebo jinde, kde se dotyčný cítí dobře), v prostředí třetí osoby, která klienta zná (ordinace ambulantního psychiatra, lůžkové psychiatrické zařízení, jiná sociální služba, úřad, kancelář opatrovníka,…), nebo v konzultačních prostorách týmu.
  Zájemce je seznámen s možnostmi spolupráce.

  Kontakty

Psychiatři

Jméno Telefon E-mail:
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.220 910 953eset.pec@volny.cz
MUDr. Jan Brůha220 910 951psychiatr-pri@klinikaeset.cz
MUDr. Lucie Jurkovská272 919 673psychiatr-at@klinikaeset.cz
MUDr. Jakub Valenta220 910 933psychiatr-ktt@klinikaeset.cz
MUDr. Adéla Fiľarská220 910 959psychiatr-pr@klinikaeset.cz

Kliničtí psychologové

Jméno Telefon E-mail:
Mgr. Alica Gažová220 910 952psycholog-neu@klinikaeset.cz

Sestry pro péči v psychiatrii

Jméno Telefon E-mail:
PhDr. Helena Talandová, DiS.773 261 010sestrateren-ast@klinikaeset.cz
Mgr. Martina Kusáková773 254 556sestrateren-dd@klinikaeset.cz
Renáta Antonie Fridrichová775 151 610sestracdz-ter@klinikaeset.cz
Marta Hořejšová739 660 940sestracdz-dd@klinikaeset.cz
Koksteinová Nicol MgA.606 341 197sestracdz-ter2@klinikaeset.cz
Sekáčová Pavla, DiS.725 786 476sestrateren-ktt@klinikaeset.cz
Krausová Tereza, DiS.602 546 547sestracdz-ter3@klinikaeset.cz
Mgr. Kateřina Neubauerová725 168 107sestracdz-ter4@klinikaeset.cz
Lada Balická725 882 930sestracdz-ter5@klinikaeset.cz

Všeobecná sestra

Jméno Telefon E-mail:
Anna Dovrtělová, DiS.224 316 135eset.prijem@klinikaeset.cz
Bc. Vendula Šímová777 186 767sestra-at@klinikaeset.cz

Sociální pracovníci

Jméno Telefon E-mail:
Bc. Libor Hejl, DiS.734 596 536asertivni.tym@esethelp.cz
Mgr. Jana Staňková703 645 933cmcdz@esethelp.cz
Mgr. Tereza Formánková739 630 202cmdd@esethelp.cz
Bc. Michaela Poláková730 173 000cmcdz2@esethelp.cz
Martina Enčev, DiS.737 156 321ktt2@esethelp.cz
Michal Bárta603 152 240cmkt@esethelp.cz
Patrik Šafránek, DiS.737 755 620cmcdz3@esethelp.cz
Černá Aneta, DiS.737 848 224cmcdz4@esethelp.cz

Sociální pracovníci v Uhříněvsi

Jméno Telefon E-mail:
Bc. Libor Hejl, DiS.734 596 536asertivni.tym@esethelp.cz
Anna Škrobová, DiS.736 295 636ktt4@esethelp.cz
Markéta Ptáčková, DiS.739630201ktt1@esethelp.cz
Monika Ramplová, DiS.735 145 170ktt3@esethelp.cz

Peer konzultanti

Jméno Telefon E-mail:
David Košťálek731 808 822peer@esethelp.cz
Kristina Fišerová774 426 646peer2@esethelp.cz
-

  Místa poskytování služby

Úvalská 3411/47, 110 00 Praha 10 – Strašnice
(kanceláře a konzultační prostor, kontaktní místo pro zájemce o službu)
Hekrova 805/25, 149 00 Praha 11 – Háje
(konzultační prostory)
nám. Smiřických 42/12, Praha 22 Uhříněves

  Provozní doby

Terénní provozní doba:

pondělí – pátek                   9:00 – 17:00 h

Ambulantní provozní doba:

úterý 9:00 – 17:00 h
středa13:00 – 17:00 h
čtvrtek 9:00 – 13:00 h
Ambulantně může být služba po předchozí dohodě poskytnuta i mimo uvedenou ambulantní provozní dobu (v rámci terénní provozní doby
pondělí - pátek 9:00 – 17:00 h).
Telefony:
+420 603 152 240sociální pracovník pro CDZ (Strašnice, Malešice, Záběhlice, Háje a Hostivař)
+420 734 596 536sociální pracovník pro oblast Prahy 21, 22 (Uhříněves)
+420 773 261 010psychiatrická sestra pro CDZ (Strašnice, Malešice, Záběhlice, Háje a Hostivař)
Komunitní terénní tým je služba registrovaná podle Zákona č. 108/2006, o sociálních službách a dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách (terénní psychiatrické sestry, psychiatři).
bydleni    Stáhněte si leták služby Leták CDZ ESET