boo

  Služby

komunita
KOMUNITNÍ TERÉNNÍ TÝM

Služba podporuje lidi se závažným duševním onemocněním především terénní formou v jejich domácím prostředí. Sociální pracovníci a psychiatrické sestry týmu poskytují klientům podporu ve všech oblastech života.

prace
PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Služba poskytuje podporu při volbě, hledání a udržení zaměstnání na trhu práce i možnost pracovního tréninku. Cílem je rozvinout pracovní a sociální dovednosti a získat nové zkušenosti se zaměstnáním.

bydleni
CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

Služba nabízí lidem se závažným duševním onemocněním prostor pro nácvik dovedností spojených se samostatným bydlením a směřuje tak k dosažením větší samostatnosti a nezávislosti v oblasti bydlení.

volny
CENTRUM DENNÍCH AKTIVIT

Služba pomáhá získat dovednosti potřebné k navazování sociálních kontaktů i v nácviku některých praktických denních činností. Nabízí prostor pro navazování mezilidských vztahů a realizaci vlastních nápadů.


Cílem on-line poradny je anonymní odborné poskytování informací v oblasti péče o duševní zdraví. V případě psychických obtíží Vám odborník přímo poskytne radu a je-li to třeba, doporučí další odbornou péči. Pro položení dotazu je třeba vyplnit pouze Váš e-mailový kontakt, text dotazu a zprávu odeslat.

Více...


  O nás

Organizace ESET – HELP byla založena v roce 1995. Poskytuje péči o duševní zdraví a snaží se přispívat k jejímu rozvoji. Jednotlivé služby navazují na zdravotnickou péči v oblasti a rozšiřují ji o rehabilitaci a psychosociální poradenství. Sociální služby ESET – HELP jsou registrovány podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Lidem, kteří se na nás obrátili, pomáháme znovu získat zdravotní, psychickou a sociální stabilitu, obnovit či rozšířit vlastní možnosti a dovednosti a tím překonat jejich nepříznivý stav. Cílem je dosáhnout plnohodnotného a spokojeného života. Služby orientujeme co nejblíže k člověku a jeho přirozenému prostředí. Jsme si vědomi důležité a stále rostoucí úlohy komunity pro život jednotlivce i společnosti.

Iniciátory vzniku sdružení byli pracovníci zdravotnického zařízení Kliniky ESET, kteří postrádali při zdravotní péči o dlouhodobě duševně nemocné ty služby, které se zabývají rehabilitací, resocializací a reintegrací těchto lidí do běžného života.

Více...

Organizace dlouhodobě spolupracuje s dobrovolníky, od roku 2014 v rámci akreditovaného projektu „Dobrovolnictví v Centru denních aktivit ESET-HELP“. Dobrovolníci se zapojují spolu se sociálními pracovníky do skupinových programů (výtvarné či hudební aktivity, vaření, zahradnické práce, apod.) nebo působí jako lektoři vzdělávacích a volnočasových kurzů (jazykové a počítačové kurzy, kurz zdravého životního stylu, apod.). Dobrovolníci mají zajištěnou podporu koordinátorky, která je s nimi v pravidelném kontaktu. Aktivity vedené dobrovolníky rozšiřují a obohacují program Centra denních aktivit a napomáhají k udržení stabilizovaného psychického stavu klientů a k jejich lepšímu zapojení do společnosti.

Kontakt: Mgr. Anna Gabrielová, tel.: 733 120 332, centrum@esethelp.cz

Studentům sociální práce SŠ, VOŠ a VŠ a lidem z řad odborníků v oblasti sociální práce nabízíme možnost jednorázové exkurze, nebo dlouhodobější stáže. Konkrétní programové možnosti a ceník stáží a exkurzí Vám zašleme na vyžádání. V případě zájmu o stáž v období podzim/zima nás můžete kontaktovat od 1. 6. do 30. 9. 2017. Podmínkou je zaslání motivačního dopisu a životopisu. Aktuálně přijímáme dlouhodobé stážisty pouze do služby Centrum denních aktivit.

Kontakt: Bc. Tomáš Kasík, tel.: 739 630 201, ved.rehab@esethelp.cz


  Projekty

Norské

colo

Vzdělávací modul zaměřený na psychopatologii a léčbu v prostředí komunitní péče
Vzdělávání odborníků z nelékařského prostředíVíce...

EU

colo

Posílení finanční a organizační stability ESET-HELP, o. s., poskytovatele sociálních služeb pro duševně nemocné v Praze

  • Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/36331
  • Realizační období: 1. 7. 2013 – 31. 12. 2014

Hlavními cíli projektu bylo provedení analýzy systému řízení a komunikace v organizaci, posouzení efektivnosti personálního rozložení, fundraisingových a PR aktivit a zavedení navržených změn do praxe.

Mezi aktivity vedoucí k tomuto cíli patřilo provedení analýzy pro úpravu řízení a vnitřní komunikace, expertní posouzení finanční situace, posouzení PR organizace a posouzení efektivnosti provozů tréninkové kavárny a Galerie Vážka (tréninkový obchod).
Více...


  Kontakty

Pracovníci služeb v přímé péči

Komunitní terénní tým

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
Bc. Libor Hejl, DiS. vedoucí sociální pracovník Úvalská 3411/47, Praha 10 734 596 536 asertivni.tym@esethelp.cz
Bc. Hana Novotná sociální pracovnice Úvalská 3411/47, Praha 10 603 152 240 cmkt@esethelp.cz
Bc. Anna Macková sociální pracovnice Úvalská 3411/47, Praha 10 739 630 202 cmdd@esethelp.cz
Helena Talandová, DiS. vedoucí psychiatrická sestra Úvalská 3411/47, Praha 10 773 261 010
Mgr. Martina Kusáková psychiatrická sestra Úvalská 3411/47, Praha 10

Centrum denních aktivit

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
Mgr. Anna Gabrielová vedoucí sociální pracovnice Hekrova 805/25, Praha 11 733 120 332 centrum@esethelp.cz
Bc. Hana Gregušová sociální pracovnice Hekrova 805/25, Praha 11 731 652 636 centrum2@esethelp.cz

Podpora zaměstnávání, tel.: 272 937 712

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
Bc. Radka Havlíková vedoucí sociální pracovnice Hekrova 805/25, Praha 11 731 444 134 podpor.zam@esethelp.cz
Bc. Denisa Jarošová sociální pracovnice Hekrova 805/25, Praha 11 733 120 331 prech.zam@esethelp.cz
Bc. Jana Žitná sociální pracovnice Hekrova 805/25, Praha 11 734 859 982 kavarna@esethelp.cz
Michal Hartman pracovník v sociálních službách Hekrova 805/25, Praha 11 734 859 982 kavarna2@esethelp.cz
Mgr. Anna Gabrielová sociální pracovnice Hekrova 805/25, Praha 11 733 120 332 centrum@esethelp.cz

Chráněné bydlení, tel.: 242 493 100

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
Mgr. Pavel Hušek sociální pracovník Hekrova 805/25, Praha 11 739 994 980 chranenebydleni@esethelp.cz
psychiatrická sestra Úvalská 3411/47, Praha 10

Anonymní internetová poradna

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
MUDr. Šárka Kolacíová poradna@esethelp.cz

Vedoucí a administrativní pracovníci

Jméno Funkce Adresa Telefon E-mail
MUDr. Ondřej Pěč, PhD. předseda představenstva Úvalská 3411/47, Praha 10 272 940 879-80 eset.pec@volny.cz
MUDr. Milena Herčíková člen představenstva 606 889 474 mhercikova@seznam.cz
Mgr. Vendula Kubín člen představenstva 481 313 164 vendula.kubin@gmail.com
Ing. Martin Darmovzal finanční a projektový manažer Hekrova 805/25, Praha 11 603 429 342 finance2@esethelp.cz
Jitka Plachká administrativní pracovnice Hekrova 805/25, Praha 11 774 186 262 office@esethelp.cz
Renata Konopásková pracovnice pro hospodářskou správu Úvalská 3411/47, Praha 10 242 485 855 klinikaeset@volny.cz
Jana Škarecká mzdová účetní Úvalská 3411/47, Praha 10 242 485 850 eset.kancelar@volny.cz
Bc. Tomáš Kasík vedoucí rehabilitace Hekrova 805/25, Praha 11 739 630 201 ved.rehab@esethelp.cz

  Partneři

Podporují nás finančně

logo1   lmc

logo1     logo1     logo1     praha 10    

logo1     logo1     cez

Spolupracující organizace

greendoors    fokus    bona

baobab    green doors    bohnice

aks    cmhcd